Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στην εποχή της πανδημίας