Το διαδικτυακό ευρετήριο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης TechnoloGreece (εφ’εξής “TechnoloGreece”) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία Διαδικτυακά Ευρετήρια (Ηρακλέους 81, Καλλιθέα 17671 / Α.Φ.Μ: 801396131 / Δ.Ο.Υ: Α Καλλιθέας / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 155909503000), μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ενημερώνει με σαφήνεια τους χρήστες του περί της συλλογής, επεξεργασίας και κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων, από και σχετικά με αυτούς, που λαμβάνονται μέσω του ιστότοπου www.technologreece.gr και των συνδεδεμένων με αυτόν ιστότοπων και εφαρμογών. Η Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες του TechnoloGreece να κατανοήσουν για ποιόν λόγο συλλέγονται ορισμένα προσωπικά τους δεδομένα και πώς χρησιμοποιούνται. Ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του TechnoloGreece χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές και εκείνων που έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε οποιαδήποτε υπηρεσία του TechnoloGreece. Η χρήση του TechnoloGreece υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Το TechnoloGreece σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του και έχει ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλειά τους. Τα χειρίζεται με ειδική μέριμνα και πάντοτε σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο και την ισχύουσα Νομοθεσία. Φροντίζει, ως υπεύθυνο για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την θωράκισή τους και να συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές που διέπουν την προστασία και την χρηστή διαχείρισή τους.

Το TechnoloGreece συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο (π.χ. όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω των πληροφοριών που χορηγούν οι χρήστες κατά τη διαδικασία δημιουργίας ή διαχείρισης των προσωπικών λογαριασμών τους στο TechnoloGreece, κατά τη διαδικασία καταχώρησης των επιχειρήσεών τους και μέσω των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας, ανάρτησης σχολίων και αξιολόγησης επιχειρήσεων. Πέραν των προσωπικών δεδομένων που χορηγούν οι χρήστες στο TechnoloGreece, ορισμένα πρόσθετα δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies, με σκοπό την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του προς αυτούς.
Οι παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα των χρηστών του, καθιστούν σαφές οτι το TechnoloGreece λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό απέναντι στα ατομικά δικαιώματά τους και την προστασία της ιδιωτικότητάς τους. Συνεπώς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με το TechnoloGreece για κάποια διευκρίνηση που χρειάζεται ή για κάποια απορία ή αίτημα που έχει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να στείλει το μήνυμά του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@technologreece.gr.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

Το TechnoloGreece συλλέγει τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων από και για τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του:

• Δεδομένα εγγραφής: Το TechnoloGreece συλλέγει τα δεδομένα που υποβάλλει ο εκάστοτε χρήστης για να δημιουργήσει τον προσωπικό λογαριασμό του, όπως -για παράδειγμα- το ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη (username) και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Επίσης, συλλέγει τα δεδομένα που υποβάλλει ο χρήστης για να εγγραφεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του TechnoloGreece (π.χ. ενημερωτικό newsletter).

• Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις: Το TechnoloGreece συλλέγει τα δεδομένα που υποβάλλει ο εκάστοτε χρήστης κατά την διαδικασία καταχώρησης της επιχείρησής του και κατά την μετέπειτα επεξεργασία και επικαιροποίηση των υποβληθέντων πληροφοριών που την αφορούν (π.χ. υπηρεσίες, ωράριο λειτουργίας, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, φωτογραφίες, σύνδεσμοι). Επίσης, συλλέγει τα δεδομένα που αφορούν και συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις του χρήστη (π.χ. τις αξιολογήσεις επιχειρήσεων και τα σχόλια που υποβάλλει). Αυτά τα δεδομένα είναι δημόσια και οι χρήστες που τα υποβάλλουν στο TechnoloGreece αναγνωρίζουν και αποδέχονται οτι είναι διαθέσιμα σε όλους (συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης).

• Δεδομένα παραγγελίας: Το TechnoloGreece συλλέγει τα δεδομένα που υποβάλλει ο εκάστοτε χρήστης όταν προβαίνει στην παραγγελία οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται επί πληρωμή (π.χ. πακέτο ετήσιας συνδρομής για την προβολή της επιχείρησής του στο TechnoloGreece και προαιρετικό πακέτο περαιτέρω προώθησής της), όπως -για παράδειγμα- το ονοματεπώνυμο του χρήστη, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, το τηλέφωνό του, την διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα της επιχείρησής του, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου, όπως το επάγγελμα, την επωνυμία, την Δ.Ο.Υ. και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησής του. Το TechnoloGreece δεν συλλέγει οικονομικά στοιχεία, όπως αριθμούς τραπεζικών καρτών ή λογαριασμών, για την διεκπεραίωση των παραγγελιών των χρηστών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο.

• Δεδομένα επικοινωνίας: Το TechnoloGreece συλλέγει τα δεδομένα που υποβάλλει ο εκάστοτε χρήστης όταν επικοινωνεί με το TechnoloGreece μέσω των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας του, όπως -για παράδειγμα- το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

• Δεδομένα δραστηριότητας: Όταν ένας χρήστης του TechnoloGreece αποκτά πρόσβαση και αλληλεπιδρά με τις υπηρεσίες του, το TechnoloGreece ενδέχεται να συλλέγει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και δραστηριότητες του χρήστη. Για παράδειγμα, για να επιτραπεί η σύνδεση του χρήστη με τις υπηρεσίες του TechnoloGreece, οι διακομιστές του ενδέχεται να λαμβάνουν και να καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, την συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης IP του, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού, υλικού ή/και γεωγραφικής θέσης. Επίσης, το TechnoloGreece ενδέχεται να συλλέγει cookies ή/και εικονοστοιχεία ή/και beacons, για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την χρήση, από μέρους του χρήστη, των υπηρεσιών του TechnoloGreece, όπως -για παράδειγμα- τις σελίδες που έχει επισκεφθεί, τα ερωτήματα αναζήτησης που έχει υποβάλλει και το περιεχόμενο που έχει δει.

Προσωπικά δεδομένα που δεν συλλέγονται

• Οικονομικά δεδομένα: Το TechnoloGreece δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται οικονομικά δεδομένα, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών ή άλλα τραπεζικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για την παραγγελία και πληρωμή των υπηρεσιών που παρέχει έναντι αντιτίμου (π.χ. πακέτα ετησίων συνδρομών επιχειρήσεων και πακέτα προώθησης επιχειρήσεων). Το TechnoloGreece δέχεται πληρωμές μέσω της υπηρεσίας Stripe, μιας από τις πιο αξιόπιστες και ασφαλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών παγκοσμίως. Η υπηρεσία Stripe επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα που υποβάλλει ο εκάστοτε χρήστης για την διενέργεια μιας πληρωμής (όπως τον αριθμό πιστωτικής κάρτας του, την ημερομηνία λήξης της κάρτας, τον κωδικό CVC της κάρτας) και η πληρωμή πραγματοποιείται δίχως το TechnoloGreece να ελέγχει, να καταγράφει ή να αποθηκεύει οποιοδήποτε από αυτά τα δεδομένα. Τα υποβληθέντα οικονομικά δεδομένα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Stripe. Η σελίδα παραγγελιών του TechnoloGreece, όπου εισάγονται τα οικονομικά δεδομένα από τον χρήστη για να μεταβιβαστούν στην υπηρεσία Stripe, προστατεύεται από πιστοποιητικό κρυπτογράφησης SSL για την μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων.

• Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Το TechnoloGreece δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ζητάει από τους χρήστες του να μην υποβάλλουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την υγεία, την σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, τα βιομετρικά δεδομένα και το ποινικό υπόβαθρό τους ή την συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) με οποιοδήποτε τρόπο στις υπηρεσίες ή μέσω των υπηρεσιών του TechnoloGreece.

Διαχείριση των προσωπικών δεδομένων

Το TechnoloGreece συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εύρυθμης παροχής των υπηρεσιών και λειτουργιών του. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, βάσει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει, μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και πάντοτε τα διαχειρίζεται με ειδική μέριμνα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε τα δεδομένα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, και απώλεια, καταστροφή ή φθορά, ενώ επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Δεν διατηρεί τα δεδομένα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Γενικά, το χρονικό διάστημα που τα διατηρεί δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την τήρηση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης ή δικαιώματός του, για σκοπούς αρχειοθέτησης, για λογιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλες χώρες είτε εντός είτε εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – σε κάθε περίπτωση το TechnoloGreece φροντίζει πάντα ώστε να υπάρχουν ενδεδειγμένες διασφαλίσεις που να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το TechnoloGreece από και σε σχέση με τους χρήστες του, χρησιμοποιούνται για:

Να παρέχονται στους χρήστες οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες του,

Να αναλύονται και να βελτιώνονται οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες του,

Να παρέχεται υποστήριξη στους χρήστες και απαντήσεις στις ερωτήσεις και στα αιτήματά τους,

Nα προωθούνται λογαριασμοί, τιμολόγια και υπομνήσεις πληρωμής, καθώς και για να εισπράττονται πληρωμές από τους χρήστες για όποιες υπηρεσίες του TechnoloGreece παρέχονται έναντι αντιτίμου,

Να αποστέλλονται στους χρήστες εμπορικές -μη προωθητικές- ενημερώσεις, καθώς και ειδοποιήσεις τις οποίες έχουν συμφωνήσει να λαμβάνουν,

Να αποστέλλονται στους χρήστες ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν, καθώς και ενημερώσεις για προωθητικές ενέργειες σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες του TechnoloGreece (ή για τις δραστηριότητες προσεκτικά επιλεγμένων τρίτων επιχειρήσεων) που μπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες (εάν έχουν συναινέσει σε αυτό και παρέχοντάς τους πάντοτε την δυνατότητα να ενημερώσουν το TechnoloGreece οτι δεν επιθυμούν πλέον την αποστολή τους),

Να παρέχονται σε τρίτα μέρη στατιστικές πληροφορίες, σχετικές με τους χρήστες (χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να προσωποποιήσουν κανέναν χρήστη μέσω αυτών),

Να διατηρείται ο ιστότοπος www.technologreece.gr και οι συνδεδεμένοι με αυτόν ιστότοποι και εφαρμογές, ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες ή οποιουδήποτε είδους κακόβουλες ενέργειες κατά του TechnoloGreece και των χρηστών του. Επίσης, για να επαληθεύεται η συμμόρφωση των χρηστών με τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του TechnoloGreece,

Να προστατεύονται τα νομικά δικαιώματα του TechnoloGreece. Επίσης, για σκοπούς συμμόρφωσής του με τους ισχύοντες νόμους και για την δυνατότητα ανταπόκρισής του σε τυχόν αιτήματα κυβερνητικών αρχών.

Κανείς άλλος, πλην του TechnoloGreece, δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το TechnoloGreece, ούτε προωθούνται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση, παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο και επιτρεπτό δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας, για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Το δεδομένα επεξεργάζεται ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του TechnoloGreece που τελεί υπό τον έλεγχό του και επιλέγεται βάσει επαγγελματικών προσόντων, τεχνικών γνώσεων, αξιοπιστίας και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου, καθώς και συνεργαζόμενες με το TechnoloGreece επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, που επεξεργάζονται συγκεκριμένα δεδομένα ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του ή/και σύμφωνα με τις εντολές του. Το TechnoloGreece δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη πώλησης ή εμπορίας των δεδομένων που συλλέγει από τους χρήστες του και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλειά τους.

Οι χρήστες διατηρούν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων τους σε περίπτωση ανακρίβειας, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωση ή άμεσο έννομο συμφέρον του TechnoloGreece για τη διατήρησή τους), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους, δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων τους και δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων τους. Κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@technologreece.gr για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του. Το TechnoloGreece θα απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εφόσον απαιτείται επιπλέον χρόνος για κάποιο αίτημα, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμα μήνες.

Ηλεκτρονικές πληρωμές

Το TechnoloGreece χρησιμοποιεί ως πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών την υπηρεσία Stripe, μια από τις πιο αξιόπιστες και ασφαλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών παγκοσμίως. Κατά την διαδικασία οποιασδήποτε ηλεκτρονικής πληρωμής, ορισμένα δεδομένα διαβιβάζονται στην υπηρεσία Stripe, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται για την επεξεργασία ή την υποστήριξη της πληρωμής, όπως το συνολικό ποσό πληρωμής και τα στοιχεία χρέωσης του εκάστοτε χρήστη. Οι χρήστες που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε ηλεκτρονική πληρωμή στο TechnoloGreece, συμφωνούν με την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής στην υπηρεσία Stripe και αναγνωρίζουν οτι τα διαβιβασθέντα δεδομένα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της. Το TechnoloGreece δεν συλλέγει, δεν επεξεργάζεται, δεν καταγράφει και δεν αποθηκεύει αριθμούς πιστωτικών καρτών ή άλλα τραπεζικά στοιχεία χρηστών, ενω διαβιβάζει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (υπηρεσία Stripe) μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την διεκπεραίωση των πληρωμών. Επιπλέον, έχει φροντίσει ώστε η σελίδα παραγγελιών, όπου εισάγονται τα σχετικά δεδομένα από τους χρήστες για να διαβιβαστούν στην υπηρεσία Stripe, να προστατεύεται από πιστοποιητικό κρυπτογράφησης SSL (όπως και κάθε άλλη σελίδα του TechnoloGreece όπου εισάγονται προσωπικά δεδομένα), για την μέγιστη ασφάλειά τους.

Cookies

Το TechnoloGreece και οι συνδεδεμένοι με αυτό ιστότοποι και εφαρμογές, χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία που περιέχουν έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων), τα οποία στέλνονται από τον εκάστοτε διακομιστή στον browser όπου και αποθηκεύονται. Κάθε φορά που ο browser ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τους χρήστες, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies. Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session), λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις κλείσει ο browser. Στον ιστότοπο www.technologreece.gr χρησιμοποιούνται cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Υποχρεωτικά Cookies: Χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια του TechnoloGreece και είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του.

• Λειτουργικά Cookies: Χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω λειτουργικότητα του TechnoloGreece και την διευκόλυνση της περιήγησης των χρηστών του.

• Tracking / Performance Cookies: Χρησιμοποιούνται για την εξέταση της εμπειρίας των χρηστών με σκοπό την βελτιστοποίησή της. Με την χρήση διαδικτυακών στατιστικών που παρέχονται από την υπηρεσία Google Analytics (Πολιτική Απορρήτου) το TechnoloGreece μπορεί να αναλύει τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες του καθώς και άλλα στατιστικά (π.χ. χρόνος παραμονής, αριθμός σελίδων ανά επίσκεψη) ώστε να βελτιώνει το περιεχόμενό του.

• Cookies άλλων ιστοσελίδων και Behaviorally Targeted Advertising Cookies: Σε ορισμένους τομείς γίνεται χρήση cookies που δεν έχουν άμεση σχέση με το TechnoloGreece αλλά αφορούν συνεργάτες, διαφημιστές, χορηγούς ή τρίτες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν δικά τους cookies εφόσον οι συγκεκριμένοι τομείς περιέχουν δεδομένα τους (π.χ. videos του YouTube, περιεχόμενο του Facebook, διαφημίσεις της Google). Το TechnoloGreece δεν ελέγχει τα εν λόγω cookies ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά και καλεί τους χρήστες να ελέγξουν την Πολιτική Απορρήτου του εκάστοτε τρίτου μέρους για περισσότερες πληροφορίες περί αυτών των cookies.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι χρήστες δεν επιθυμούν να λαμβάνουν cookies, μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιούν αναλόγως ώστε είτε να τους ειδοποιεί για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Εντούτοις, θα πρέπει να λάβουν υπ΄ όψιν ότι τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την χρήση cookies μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο ή/και την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ευκολιών πλοήγησης ή ορισμένων λειτουργιών από το TechnoloGreece. Η μη πραγματοποίηση ανάλογων ρυθμίσεων νοείται ως αποδοχή της λήψης και αποθήκευσης cookies από τον ιστότοπο www.technologreece.gr και τους συνδεδεμένους με αυτόν ιστότοπους και εφαρμογές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποτροπή της χρήσης cookies ή την διαγραφή των cookies από τον εκάστοτε browser, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παρακάτω συνδέσμους:

Επίσης, μπορούν να κλικάρουν εδώ για να αποτρέψουν τα cookies του Google Analytics και να επισκεφθούν τον ιστότοπο allaboutcookies.org για να ενημερωθούν περαιτέρω για τα cookies.

Αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου

Η ανωτέρω Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες του TechnoloGreece, οι οποίοι οφείλουν να την διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση του TechnoloGreece και των λειτουργιών και υπηρεσιών του, υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη εκ μέρους τους αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου του. Εάν δεν συμφωνούν, οι χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του TechnoloGreece. Το TechnoloGreece διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να επικαιροποιεί ή να ανανεώνει την Πολιτική Απορρήτου του κατά διαστήματα, συνεπώς κάθε χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του TechnoloGreece, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@technologreece.gr ανά πάσα στιγμή.