Η ανάπτυξη του TechnoloGreece στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας του