Αξιολόγηση: Υψηλή επαγγελματική καταρτιση και χαμηλές τιμες.